Θεματικές βόλτες

Οι θεματικές βόλτες διοργανώνονται από την ομάδα των Urban Layers, συχνά σε συνεργασία με άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και που σχετίζονται ποικιλοτρόπως με το δημόσιο χώρο. Κάθε φορά επιλέγεται ένα διαφορετικό θέμα ως βασικός άξονας της βόλτας, σχετικό με τη δραστηριότητα της κάθε ομάδας που συμμετέχει, γύρω από το οποίο εξυφαίνονται ιστορίες, αφηγήσεις και τονίζονται οι διαφορετικές γωνίες θέασης του αστικού τοπίου.

Μέσα από τις βόλτες αυτές, οι urban layers θέλουν να ανοίξουν το διάλογο σχετικά με το ρόλο αλλά και τη φυσική διατήρηση των έργων που βρίσκονται στο δρόμο, αλλά και να δημιουργήσουν μια κοινότητα ανθρώπων που προσεγγίζοντας ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία το φαινόμενο της τέχνης του δρόμου, θα μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε κοινές δράσεις και στόχους.